Договор № BG16RFOP002-2.077-1021-C01

Договор № BG16RFOP002-2.077-1021-C01

„МЕБЕЛИ КАМБО” ООД подписа договор BG16RFOP002-2.077-1021- C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.077, „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Средствата по проекта ще бъдат изразходвани за закупуване суровини и материали за влагане в производството на мебели .

      В резултат на изпълнение на проектната дейност ще се осигури оперативен капитал, благодарение, на който ще се постигне преодоляване на недостига на парични средства и липсата на ликвидност , настъпили в резултат на епидемичния взрив от COVID-19. Получаването на безвъзмездната помощ осигурява жизнено необходим оперативен капитал за спряване с последиците от пандемията COVID-19.

      Допълнителният финансов ресурс ще позволи закупуването на повече суровини и материали, с което ще се осигури ритмичен производствен процес и спазване на производствените срокове, както и да удовлетворяваме желаните от клиентите срокове. Това ще даведе до подновяване на работата с клиентите, които са отказали поръчки заради неустановени или дълги срокове, както и привличането на нови клиенти.

      Получаването на безвъзмездната помощ за закупуване на суровини и материали ще освободи финансов ресурс, който може да бъде насочен към персонала, с което ще осигурим финансова стабилност на фирмата и устойчива заетост през следващите месеци.       

      В резултат на изпълнението на проектните дейности дружеството ще съхрани дейността си, ще запази заетостта на своите служители и ще се приспособи към изменената обстановка.

      Проекът е на стойност 136 326,36 лв., от които 115 879,96 лв. европейско и 20 449,40 лв. национално съфинансиране.

      Начало на проекта 01.02.2021 г. край на проекта 01.05.2021 г.